Hevosten ihonhoitotuotteiden oikea käyttö ja haittavaikutukset


Hevoset by Liisa L., 29.5.2018

SOMEssa esiintyy välillä varsin kiihkeää keskustelua erilaisista hevosten hoitotuotteista. Päätimme kysyä kotimaisen SOLHEDS-tuotesarjan kehittäjältä Saija Pihkaselta mitä tuotteiden käytössä tulisi huomioida ja kuinka toimia jos epäilee ongelmia tuotteiden suhteen.


1. Mikä on tuotteiden oikea käyttötapa?
Jokainen vastuullinen valmistaja ohjeistaa tuotteidensa käytön. SOLHEDS-tuotteiden osalta löytyy jo pakkauksesta varsin hyvin perusohjeet ja lisäksi nettisivuiltamme löytyy videoita ja pdf-dokumentteja, joissa pyritty yksiselitteisesti neuvomaan kuinka tuotteita tulee käyttää.
On äärimmäisen tärkeää, että tuotteen ostaja ostovalintaa tehdessään lukee mitä ostaa. Tuotteen 1) käyttötarkoituksen, 2) käyttöohjeet, 3) säilytysohjeet ja 4) ainesosat/raaka-aineet 5) varoitukset. Mikäli jokin kohdista 1-4 puuttuu, en tuotetta ostaisi.
Valmistajan antamia ohjeita tulee noudattaa.

2. Miksi mainitsemasi kohdat 1-4 ovat niin tärkeitä ostovalintaa tehdessä?
Kaikki ovat osatekijöitä, jotka vaaditaan esimerkiksi ihmisille myytävissä kosmeettisissa valmisteissa. Ne on vaadittu kuluttajan parasta ajatellen. On jo turvallisuuskysymys, että tietää mitä käyttää, jotta osaa välttää niitä aineita, joille tietää olevansa allerginen. Tai jos tuotteen käytöstä olisi ongelmia, pystyy jatkossa varomaan ko. raaka-aineita.
Itse toivoisin eläinten olevan omistajilleen vastaavien hoitotuotteiden arvoisia, kuin mitä itselleen ostavat.

3. Kuinka toimia jos epäilee tuotteesta tulleen haittavaikutuksia, kuten ihoärsytystä?
Ihoärsytys on varsin tyypillinen haittavaikutus erilaisille lääkkeille ja etenkin paikallisesti käytettäville tuotteille. Mistä ihoärsytys johtuu on jo vaikeampi varmasti todentaa. Usein on muita osatekijöitä, joita ei välttämättä osaa huomioida, jotka asiaan vaikuttaa. Ympäristö, ruokinta, stressi, lääkitys, ihon kosteus, haavaumat ja puhtaus. Jos ja mitä iholla on ollut, kun sitä on käsitelty tuotteella, esimerkiksi eri aineiden yhteisreaktio.
Jos ihoärsytys on vakava, on eläinlääkäri oikea taho mihin olla yhteydessä. Lisäksi olisi syytä olla yhteydessä jälleenmyyjään tai suoraan valmistajaan. Eli jos tavoite on saada asiaan selvyys ovat nämä kaksi oikeat osoitteet minne olla yhteydessä. Valmistajalle on kaikki palaute äärimmäisen tärkeää, jotta tuotteita voi kehittää paremmiksi ja jos haittavaikutuksia olisi, pystyisi asiaan puuttumaan.
Tuoteperäisen haittavaikutuksen voi valvotusti todentaa ihoärsytystestillä.

4. Miten SOLHEDS-tuotteet on testattu haittavaikutusten välttämiseksi?
Lainsäädännöllisesti on eläintenomistajien hyvä tiedostaa se, että kaikki eläintenhoitotuotteet, jotka eivät ole lääkkeitä kuten: Cothivet, Vetramil, SOLHEDS Derma-tuotteet ja kaikki muut lukuisat purkit, ovat samassa asemassa kuin auton akkuvesi, eli ovat teknisiä valmisteita. Viranomainen ei näiltä tuotteilta käytännössä mitään vaadi. Siksi markkinat ovat niin kirjavat ja laatu käsitteenä varsin vaihteleva. Pääsääntöisesti ihonhoitosarjat teetetään sopimusvalmistuksena "kemian"tehtaalla, jossa henkilökunnassa ei välttämättä ole ainuttakaan a) ihotautioppiin, b) hevosiin tai eläimiin tai c) käytettyjen raaka-aineiden kemiaan/biologiaan perehtynyttä. Tämä käy hyvin ilmi ko. tuotesarjojen takana olevia yrityksiä tarkasteltaessa, yrityksestä ei löydy ketään, jolla olisi esim. muodollinen pätevyys ko. tuotesarjan kehittämiseen tai edes ulkoistamisen arviointiin. Paikoin myös pakkauksista ja ainesosista pystyy päättelemään valmistajan tiedon puutteen.

SOLHEDS-tuotteille on tehty ihoärsytystestit ihmiselle, hevoselle ja koiralle. Tuotannossa käytetään UV-"suodatettua" vettä eli vesi on steriloitu. Kaikki eteeriset öljyt ovat puhtainta laatua ja näistä kaasukromatogrammit, joiden avulla voi todentaa öljyjen puhtauden ja tasaisen laadun. Lisäksi on öljyille tehty ns. mikrobiherkkyysmääritykset, jotta niiden antimikrobinen teho on tiedossa. Lähes kaikki käytetyt luonnonaineet ovat käsittelemättömiä ja luomu laatua, jotta eri kemiallisilta epäpuhtauksilta vältyttäisiin. Tuoteidea on myös pitää kaikenlainen kemiallinen kuormitus minimissä, joka käy hyvin ilmi raaka-aineiden niukkuudessa, ei ns. "täyteaineita" tai säilöntäaineita. Kaikista tuotantoeristä otetaan mikrobiviljelyt, jotta voidaan todentaa tuotantoerän olevan mikrobikontaminaatiovapaa. Lisäksi osana tuotekehitystä on riippumattoman eläinlääkärin kanssa tarkistaa lopputuotteen teho. Kaikki yllä olevat toimet ovat vapaaehtoinen kulu tuotesarjan laadun varmistamiseksi.

SOLHEDS-tuotesarjassa ei käytetä mitään IFRAn (International Federation of Aromatherapists) kieltämiä luonnonaineita kuten: Juniperus oxycedrus, Acorus calamus, Saussurea costus, Inula helenium, Ficus carica, Juniperus sabina ja monia muita. Kiellon syy yleensä karsinogeenisyys, myrkyllisyys ja ihoärsytys. Tämänkin listan luonnonaineita on käytössä ulkomaisissa tuotesarjoissa.

Huomioitavaa kuitenkin on, että huolimatta ylläolevista toimista, se ei pois sulje sitä mahdollisuutta, että joku olisi jollekkin SOLHEDS-tuotteen sisältämälle ainesosalle allerginen. Tämän takia on pulloissa varoitus siitä, että luonnonaineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Allergiavapaita tuotteita ei ole olemassa. Sellaista ainetta ei olekkaan, jolle joku ei olisi yliherkkä.

Kaikkia SOLHEDS-tuotteita käyttää koko perheemme, myös minä ihosairaudestani huolimatta. Itse en pysty esimerkiksi käyttämään heksetidiiniä sisältäviä tuotteita (Hexocil) juuri ihoärsytyksen takia. Myöskään hevoseni ei siedä heksetidiiniä. Tämä oli alunperin syy Derma1 antiseptisen shampoon kehittämiselle. Minun tai hevoseni yliherkkyys Hexocil tuotteelle ei ole tuotteen vika, vaan meidän immunologinen järjestelmämme on "viallinen" kuten myös ihomme ja siten se helpommin ylireagoi.

5. Onko SOLHEDS-tuotteista tullut haittavaikutusilmoituksia?
SOLHEDS-tuotteista olen kolmen vuoden aikana saanut jälleenmyyjän kautta yhden ilmoituksen Derma3 suihkeen aiheuttamasta reaktiosta hevoselle. Lisäksi yhden ilmoituksen Derma1 antiseptisen shampoon aiheuttamasta reaktiosta. Kolmas oli kisoissa keskustelu ns. "haittavaikutuksen" saaneen hevosen omistajan ystävän kertomus, jota seikkaperäisesti selvitettyä, kävi ilmi ettei kyseessä ollut tuotteen aiheuttama haittavaikutus.

Usein ongelmien kohdatessa on hevosen omistajan reaktio vahva ja tunneperäinen, jolloin päällimmäiseksi tarpeeksi nousee syyllisen löytäminen, kuin itse asian selvittäminen. SOMEssa asioista paisuu helposti myrsky vesilasissa ja asian tausta ja ongelman anylysointi jää puuttumaan, kuin myös asianmukainen raportointi valmistajalle.
Tyypillinen ongelmatilanne on ns. tukkajumalilla, jotka helposti hikoilevat tukkansa alla ja pesun jälkeen vaikea saada kuivaksi. Tämä on etenkin ongelma kesäihottumahevosilla, joilla lähtökohtaisesti on enemmän tai vähemmän pieniä naarmuja ja hankaumia iholla. Pienikin nirhauma, kosteus ja yön yli hautuminen loimen alla sisällä on loistava kasvualusta eri mikrobeille.
Kesäihottumahevoset tai allergiset ovat vaikea ryhmä, johtuen jo ihon "heikommasta" rakenteesta, joka jo sellaisenaan on suurempi riski yliherkkyysreaktioille.

Derma2 tehoseerumin avulla olen hoitanut ja auttanut yli 150 kesäihottumaista hevosta, joista yksikään ei ole saanut haittavaikutuksia.
Paikoin ylirealistiset odotukset siitä, mitä esimerkiksi kesäihottumahevosen oireiden osalta on tehtävissä, saavat hevosen omistajat masentumaan ja "nostamaan kädet ylös" kaikki on tehty mikään ei auta. Kesäihottumahevosen hoitaminen vie aikaa ja rahaa ja vaatii sitoutumista.

6. Miksi et osallistu SOMEssa SOLHEDS-tuotteisiin liittyvään keskusteluun?
Foorumi on väärä paikka. Haittavaikutukset käydään raportoiden asiallisesti lävitse. Tunnekuohussa on ihmisten vastaanottokyky usein heikko ja hätää helpottaa saada syyttää. Esimerkiksi Facebookissa kommentoimalla ei tätäkään kokonaisuutta pystyisi selittämään. Liian usein odotetaan pikavoittoja ja nopeita vastauksia, joiden pituus saa olla maksimissaan 2 lausetta. Näin ei valitettavasti pysty komplekseja asioita kuten haittavaikutukset tai kesäihottuman hoito kommentoimaan. Foorumeilla olen huomannut myös ihmisten valtavan tarpeen kommentoida, ohi sen mitä kommentoidaan. Monet kirjoitukseni jaetaan ja parhaimmillaan niihin tulee kommentteja, joissa kommentoija ilmoittaa ettei ole lukenut edes koko artikkelia/haastattelua, jota kuitenkin kommentoi.

Foorumeiden ylläpitäjiltä toivoisin tiukempaa kontrollia myös suoraan mainontaan, jota esiintyy eri ryhmissä luvattoman paljon. Varsinkin hädän/sairaan hevosen kanssa on hevosen omistaja otollinen "vinkeille/tuoteohjeistuksille", joiden anto ko. tilanteessa on eettisesti arveluttavaa. Suora mainonta ei kuulu foorumeille ja on itse asiassa myös facebookin sääntöjen vastaista. Myös mainonnan säännöt edellyttävät, että kuluttaja tunnistaa mainoksen mainokseksi.

7. Mitä jatkokehitystä tai tuotemuutoksia on tehty?
Uudet tuotantoerät tunnistaa mustista pulloista eli pakkaukset vaihtuvat. Pakkausten vaihto pidentää tuotteiden säilyvyyttä. Muutoksia on tapahtunut seuraavasti:

Kaikista tuoteista on Picea Abies eli kuusen "pihka" korvattu rosmariinillä. Hartsivapaata pihkaa ei tasalaatuisesti ole saatavilla järkevään hintaan. Pihkan sisältämälle hartsille on taas moni allerginen.

Derma1 Antiseptinen shampoo on nyt Derma1 Skin care shampoo. Tässä tuotteessa on kaneli korvattu rosmariinillä. Rosmariini on paremmin siedetty ja puree hyvin sieniin, kuten hiivat.

Derma2 tehoseerumi on nyt Derma2 Calming serum. Tässä tuotteeessa on rypsiöljy korvattu pellavasiemenöljyllä ja vehnänalkioöljyllä, jotta saadaan iholle parempi suojamuuri omega-3 ja -6 avulla sekä luonnonmukainen E-vitamiini tuomaan tukea inflamaation hallintaan.

Tuotekehityksessä on jatkuvasti formuloinnin osalta sekä tehoaineiden osalta testejä. Tavoite saada aina vaan parempia, laadukkaampia ja turvallisempia ja myös edullisempia tuotteita. 

8. Mitä viestiä haluaisit antaa hevosten omistajille?
Lukekaa tuotteiden ohjeet lävitse ja toimikaa annettujen ohjeiden mukaan. Jos ongelmia esiintyisi, niin käykää rauhassa koko tilanne lävitse. Mitä käytön yhteydessä tapahtui, olosuhteet, koska reaktio ilmaantui -heti vai viiveellä, oliko iho ehjä ennen - jälkeen, mitä muuta hevoselle on annettu (lääkkeet, lisäravinteet), onko hevonen sairas, kesäihottumahevosen kohdalla oireiden määrä/polttiaiset, hevosen lämpö ja mahdolliset muut oireet. Paikallisen reaktion kohdalla paras "lääke" on vesi eli huuhdotaan reilusti puhtaalla vedellä alue puhtaaksi. Pitäydytään kaikista mahdollisista aineista, kunnes tilanne rauhoittuu. Eläinlääkäri arvioi systeemisen kortisonin tarpeen. Raportoikaa valmistajalle asianmukaisesti. SOLHEDS-tuotteiden osalta tilanne on helppo, kun olemme Suomessa.

Jos epäilet hevosesi olevan todella herkkä, on syytä testata kaikki tuotteet varovasti pienelle alueelle, ennen tuotteiden käyttöönottoa.
Nyt toukokuun lopussa on polttiaistilanne Sipoossa todella rankka ja hevoset, myös terveet ovat kovilla, joten muistakaa jaksaa hoitaa.

Ennen kaikkea haluan kiittää lukuisia ihania asiakkaita saamastani palautteesta. Hienoja tarinoita hevosten kunnon kohentumisesta ja elämän laadun paranemisesta. Moni jaksaa kannustaa ja avoimesti ilmasevat arvostuksen tälle "valistustyölle", joka kieltämättä on varsin aikaa vievää. Lisäksi monet vinkit, tuotepalaute jne... on enemmän kuin arvokasta, jotta pystyn SOLHEDS-tuotteita kehittämään paremmiksi. Minulle henkilökohtaisesti erittäin arvokasta palautetta ja työn suola sille, että jaksaa yrittää. SOLHEDS-tuotteita alkaa pikku hiljaa mennä myös ulkomaille ja toivon kaikkien käyttäjien kokevan suomalaista ylpeyttä yhdessä kehittämästämme tuotesarjasta hevosten/koirien hyvinvoinnin tueksi.
Aurinkoista kesää!!


Lue lisää ihottumahevosen hoidosta tutkitusti tehokkailla, suomalaisilla Solheds Derma tuotteilla TÄÄLTÄ >>

Tutkittua tulosta kesäihottuman hoitoon – haastattelussa Saija Pihkanen LUE >>

Solheds
Solheds
23 tuotetta
Solheds ihonhoitotuotteet
Solheds ihonhoitotuotteet
Itikoilta suojaavat Solheds tuotteet
Itikoilta suojaavat Solheds tuotteet
Ihottumaloimet
Ihottumaloimet

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ratsastushousut, voiko makuasioista kiistellä?

Ratsastushousujen valinta on kinkkinen homma. Kun vanhat lempihousut on loppuunkuluneet ja edessä on uusien valinta, on tarjonta päätähuimaava! Aktiiviharrastajan tarpeet housujen suhteen ovat erilaiset kuin syksyn alkeiskurssille ilmoittautuneen. Meitä ihmisiä on niin monen muo...

KESÄIHOTTUMA ON HEVOSTEN YLEISIN ALLERGINEN IHOSAIRAUS

Kutiseva iho on ensimmäinen ja tyypillisin allergisen ihon oire. Monet eri tekijät voivat aiheuttaa allergian. Hyönteisten puremat aiheuttavat allergisen reaktion valtaosalle hevosista, vaikka vain murto-osalla on kesäihottuma. Ero kesäihottumahevosen ja allergisesti hyönteisten ...

Tiesitkö Hippolax rehun vaikutuksesta hiekkakerääntymien poistumiseen?

Pellavansiemenistä keitettyä limaa on perinteisesti käytetty hevosten ruokinnassa suolistoa hoitavana ja suojaavana rehuna. Siemenen sisältämällä lima-aineella (musiinilla) on lisäksi prebioottinen eli hyötymikrobien kasvua lisäävä vaikutus, ja sitä onkin usein käytetty juuri suo...